Logo Jus de Mer

Jus de Mer

De geschiedenis

Brasserie ‘Le Lion d’Or’

Jus de Mer blond bier

August Logier (1850 – 1929) en zijn broer Louis (1853-1950) waren zonen uit een kapitaalkrachtige landbouwersfamilie woonachtig op de toenmalige Jonckhofwijk, het huidige Crocodile.
Met de opkomst van het kusttoerisme zagen ook zij enkele winstgevende mogelijkheden: de steenbakkerijen en de brouwerijen.

Zowel August als Louis waren verbonden aan de steenbakkerij Logier in de Koussestraat. Hebben ze dit bedrijf samen geleid of in opvolging?
In ieder geval hadden we hier te maken met twee totaal verschillende persoonlijkheden. August was de volksvriend en populaire burgemeester terwijl Louis een imposante, geachte en voorname burger was die door iedereen werd aangespoken als ‘meneer Louis’.

Louis vestigde zich als brouwer op de wijk Crocodile en moet daar behoorlijk veel gronden in eigendom hebben gehad.Hij stond de nodige gronden af om een verbindingsstraat tussen de Nieuwpoortse Steenweg (nu Westendelaan) en de Leopoldlaan/Parklaan mogelijk te maken. Deze straat draagt nu nog steeds zijn naam: Louis Logierlaan.

Een rondleiding reserveren

Hoe wordt Jus de Mer gebrouwen? Wat is de geschiedenis achter de brouwerij? Kom het volledige verhaal achter Jus de Mer te weten tijdens een uitgebreide rondleiding gevolgd door een degustatiemoment.